• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Звіти
  • Звіт директора Русанівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.. – ДНЗ» Зінь О.Р. про роботу в 2015 – 2016 н.р.

Звіт директора Русанівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.. – ДНЗ» Зінь О.Р.

про роботу в 2015 – 2016 н.р.

16.06.2016 р.

Шановні присутні! Закінчився навчальний рік і тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2015-2016 навчального року.

На цих загальних зборах ми керуємося Положенням про порядок звітування директора закладу перед трудовим колективом, представниками громадського самоврядування школи, щодо своєї діяльності на посаді протягом навчального року.

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, керувалась Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Головною метою на сучасному етапі навчання педагогічний колектив вважає допомогти кожній дитині досягнути певних успіхів, реалізувати духовні, комунікативні, пізнавальні й творчі потреби. Тому співпраця продуктивного співробітництва вчителів школи, учнів батьків і громадських структур спрямована на досягнення кожною дитиною значущих для неї особистісних і колективних успіхів, які дитина усвідомлює як позитивний розвиток її здібностей.

1. Загальна інформація про школу.

Русанівський НВК перебуває в комунальній власності Русанівської сільської ради Броварського району Київської області. Управління та фінансування здійснюється відділом освіти Броварської РДА, якому делеговані відповідні повноваження. Будівля школи прийнята в експлуатацію 1939, добудова школа - у 1976 році (загальна площа приміщень 3000 м. кв..). Земельна ділянка, яка належить школі має площу 1,9га (акт на право власності земельної ділянки в стадії виготовлення). У 2015-2016 навчальному році працювало 20 педагогічних працівника та 19 працівників з числа обслуговуючого персоналу. Навчання завершило учнів у 11 класах середня наповнюваність класів становить 12 учнів. Перший клас школи закінчили 18 учнів.

1.1 Кадрове забезпечення.

У 2015-2016 навчальному році штатними працівниками НВК був забезпечений на 100%. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. Всі педагоги школи володіють комп’ютером. Адміністрація школи показує приклад усім вчителям - не тільки директор, а й заступники, володіють навичками роботи з оргтехнікою, яка розміщена у комп’ютерному класі та в кабінетах адміністрації і використовується для адміністративної роботи. Компютерами забезпечені також кабінети іноземної мови та фізики.

Склад педагогічного колективу:
Мають вищу педагогічну освіту –100 % що перевищує середньо обласний показник – 87,3%),

Мають відповідну фахову освіту – 98% вчителів
- нагородженні знаком “Відмінник освіти України” – 3 вчителі
- учителі-методисти - 2
- старші вчителі - 9;
- учителі вищої категорії - 11
- учителі І категорії - 4
- учителі ІІ категорії - 3
- кваліфікаційна категорія „спеціаліст” – 2

Віковий склад вчителів характеризує збільшення вчителів, які мають вік більше 50 років та 30 - 40 років

Аналіз статевого складу педагогів показує зменшення в процентному відношенні чоловіків-педагогів. Педагоги-жінки -16 , педагоги-чоловіки – 4.

В цьму навчальному році пройшли курсову перепідготовку такі вчителі Зінь О.Р., Мищенко Г.Г., Іваницький С.Л., Трохимчук Л.П., Пильтяй С.В., Литовченко Т.В.

2. Методична робота.

У школі діє певна система методичної роботи. ЇЇ сітка створена на діагностичній основі. В цьому році педколектив працював над початковим етапом нової проблеми: «Впровадження інформаційно-комунікативних технологій як засобу розвитку особистості вчителя», головними завданнями якого стали:

- наукове обґрунтування впровадження комп’ютерних технологій;

- розробка відповідних проектів на рівні методичних підрозділів закладу;

- координація діяльності методичних підрозділів у забезпеченості умов для підвищення творчої активності педагогічних кадрів.

Основні напрямки методичної роботи:

- формування професійної компетентності, збереження та розвиток творчого потенціалу кожного вчителя і всього педагогічного коллективу;

- вироблення інноваційного стилю діяльності, удосконалення змісту науково- методичної роботи, забезпечення її національної, особистісно зорієнтованої спрямованості;

- грунтовне вивчення та практична реалізація програм і підручників, розуміння їхніх особливостей і вимог з позиції формування національної школи;

- залучення до науково-дослідницької та експериментальної діяльності, впровадження інноваційних технологій превентивного виховання;

- створення інформаційного освітнього середовища для запровадження інноваційної моделі педагогічної технології моніторингу якості освіти в системі управлінської діяльності навчального закладу.

Керівництво методичною роботою здійснювала методична рада До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі. Вони є керівниками шкільних методичних об’єднань, творчих груп, наставниками молодих учителів. За їх активної участі проходять предметні тижні, методичні засідання, консиліуми тощо. В організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами школи результативно використовуються можливості шкільного методичного кабінету (кабінет заступника з НВР), де сконцентровані нормативні документи про освіту, зразки підручників, програми з базових дисциплін, матеріали з досвіду роботи кожного учителя, матеріали діяльності шкільних методичних об’єднань та творчих групп, буклети учителів, науково-методична та психолого-педагогічна література, зразки оформлення шкільної документації, матеріалів на різноманітні конкурси.

У школі працювали методоб’єднання вчителів вчителів початкових класів та вихователів(голова МО Савченко Г.В..), вчителів гуманітарного циклу (голова МО Соловей О.П..), природничо – математичного циклу (голова МО Божук Г.І.)

. Результативною була робота всіх методичних об’єднань . Учителі провели відкриті уроки, виховні заходи, ділились досвідом роботи по проблемах, зросла їх педагогічна майстерність.

Учителі школи широко впроваджують у практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. З кожним роком нові інформаційні технології на уроках впроваджує все більше і більше педагогів школи. Використовуюься у навчально-виховному процесі і елементи новітніх технологій.

В грудні в школі проводився науково-практичний семінар директорів з участю науковців, працівників Академії педагогічних наук України - Онаць Олени Миколаївни – президента Асоціації керівників шкіл України та Калініної Людмили Миколаївни – професора, доктора педагогічних наук, завідуючої відділом середньої освіти Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України

Проводиться в закладі і дослідно-експериментальна робота всеукраїнського рівня. Вже другий рік ми беремо участь в Всеукраїнському експерименті «Фінансова грамотність». Проводимо онлайн-тестування учнів 10 класу і маємо непогані результати. Відділ освіти висловив подяку Зінь О.Р. за впровадження дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня у навчально-виховний процес закладу.

Педагоги школи активно залучаються до роботи у районних семінарах, засіданнях творчих та ініціативних груп, науково-практичних конференціях тощо. У цьому році на районний конкурс були представлені розробки учителів по проблемах, над якими вони працюють. Сайт нашого закладу регулярно поповнюється матеріалами про всі події, що відбуваються в закладі. Він також брав участь у районному конкурсі шкільних сайтів.

Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників школи дозволяють зробити висновок про можливість проведення навчально-виховного процесу на достатньому рівні.

3. Навчальна діяльність учнів.

Протягом 2015-2016 навчального року робота педколективу була спрямована на особистісно-зорієнтоване навчання і виховання школярів. Велика увага у школі приділяється охопленню дітей навчанням. Станом на 1 вересня 2015 року до першого класу були залучені діти, яким виповнилось 6 років, але 2 дітей не пішли в 1 клас згідно заяв батьків про їх неготовність до навчання. Індивідуальною формою навчання в школі охоплена 2 учнів – Сергієнко Богдан та Пивовар Вікторія. У школі існує певна система роботи щодо профільного навчання.

Враховуючи потреби учнів, бажання батьків та можливості школи у 10-11 класах сформований профіль української філології

Протягом навчального року у Русанівському НВК навчалося учнів. Випускниками стали 12 учні. Корнєв Антон був претендентом на нагородження срібною медаллю, але за результатами ЗНО її не одержав, згідно Положенню про золоту та срібну медалі.

Свідоцтва про базову середню освіту звичайного зразка отримали 12 учнів.

У школі першого ступеня навчалося 62 учні. Показник успішності складав 98%, якісний показник 57%

У школі другого ступеня навчалося 65 учнів. Показник успішності складав 93%, якісний показник 57%

Найвищі показники мають учні Пильтяй Дарина, Юрченко Ярослав, Соловей Олена, Сірук Олеся, Хамбір Валентина.

У школі третього ступеня навчалося 21 учень. Показник успішності складав 95%, якісний показник 55%.

Найвищі показники мають учні 11 класу Корнєв Антон, Мурзак Олена, Синиця Валентин.

На початок навчального року у школі навчалося учні, протягом року

прибув учень і вибуло учнів ( зміна місця проживання). На кінець навчального року у школі навчалося учнів

Школа укомплектована програмно-методичним забезпеченням навчального процесу. З усіх навчальних предметів є навчальні програми. Календарно — тематичного планування з навчальних предметів відповідає діючим програмам.
В школі проводяться контрольні зрізи з усіх предметів інваріантної складової навчального плану, порівняльний аналіз їх результатів та аналіз рівня навчальних досягнень учнів з конкретного предмета (згідно плану роботи школи). Даний аналіз підтверджує відповідність рівня знань учнів і їх виставлення оцінок, що говорить про об'єктивність оцінювання вчителями навчальних досягнень учнів: рівень володіння критеріями оцінювання, володіння методикою розробки змістових матеріалів для тематичної атестації, використання відповідних збірників тематичного оцінювання, відповідність тематичних та семестрових оцінок результатами опанування учнем матеріалу теми.
Документація школи (фіксація рівня навчальних досягнень учнів у класних журналах, особових справах) ведеться з дотриманням єдиного мовного режиму.
Систематично проводиться перевірка стану ведення учнівських зошитів, зошитів для контрольних робіт, щоденників (наказ)

Проведення та оцінювання практичних, лабораторних, самостійних робіт, проводяться згідно з навчальними програмами та оцінюються згідно з критеріями оцінювання навчальних досягнень учні та ураховується при виставленні тематичної оцінок.


4.Робота з обдарованими дітьми


Педколектив приділяє значну увагу здібним і талановитим дітям, залучаючи їх до участі в олімпіадах, конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт Київського територіального відділення МАН України. Переможці І етепу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін беруть участь у ІІ (районному) етапі.

Участь учнів у конкурсі- захисті науково-дослідницьких робіт МАН України: брали участь учні Корнєв Антон (11 клас) та Мурзак Олена (10 клас) з економіки і зайняли ІІ та ІІІ місця на районному етапі.

Учні школи –активні учасники творчих конкурсів та змагань :

День Знань, Останній дзвінок, Випускний вечір, День визволення села, Новий рік, День вчителя, 8 Березня, День захисника України – це традиційні свята, які проводяться кожний рік. Ще крім того присилаються накази про участь в районних та обласних конкурсах та акціях. Так, в цьому році ми брали участь таких заходах:

Олімпійський тиждень, Акція «Живи, книго», День квітів та врожаю, «Твоє майбутнє – в твоїх руках», «Серце до серця», День гідності, Шевченківські дні,конкурс імені Яцика; конкурс імені Т.Г. Шевченка; «Український сувенір», «Новорічна композиція», «Зерна доброти», День памяті жертв голодомору, річниця Чорнобильської трагедії, акція «Мир на крилах», День героїв Небесної сотні, «Здорові діти – здорова нація», День вишиванки, День Перемоги.

В усіх цих конкурсах постійно беруть участь наші учні. Душею нашої школи є Зразковий дитячий духовий оркестр «Козацькі джури», яким керує вчитель-методист, викладач музичного мистецтва Сімонов А.Г. Наш оркестр постійно бере участь в різних творчих конкурсах.

Багате на події та різноманітне спортивне життя нашої школи. Футбольна команда неодноразово займала призові місця в районі. Керівник гуртка вчитель фізичного виховання Соловей С.І.

Учні нашої школи захищали честь району на обласних змаганнях по настільному тенісу (листопад 2015 року) і зайняли І і ІІ місце в області.

В школі діє система морального заохочення обдарованих дітей та педагогічних працівників, які з ними працюють – це нагородження за призові місця.

.
Цікавою формою роботи, яка охоплює велику кількість учнів, є проведення предметних тижнів. По кожному з предметних тижнів зібрано багатий матеріал, що зберігається у шкільному методкабінеті.


5.Науково-методичне забезпечення освітнього процессу

Колектив Закладу закінчує працювати над методичною проблемою «Впровадження інформаційно-комунікаимвних технологій як засобу розвитку особистості вчителя» В школі організовано діяльність методичного кабінету відповідно до вимог Положення, сплановано роботу з педагогічними кадрами, всі педагогічні працівники залучені до науково-методичної роботи (МО учителів суспільно-гуманітарного циклу, МО класних керівників, МО учителів природничо-математичного циклу, МО учителів початкових класіві вихователів ГПД,

Регулярно на базі закладу проводяться районні семінарита майстер-класи.

2015-2016 н.р. – проводився районний майстер-клас вчителів

Робота кожного методичного обєднання спланована і проводиться згідно плану.

Кожен вчитель на протязі року готує і проводить відкриті уроки, а класний керівник – виховний захід.

Свою фахову майстерність учителі підвищують шляхом самоосвіти, участі у шкільних та районних предметних МО, ТГ, ДГ, семінарах, на курсах перепідготовки спеціалістів при «Академії неперервної освіти».

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється відповідно до перспективного графіка проходження курсової перепідготовки. При проходженні атестації вчителі атестуються на кваліфікаційну категорію вищу за попередню або підтверджують кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» і їм підтверджують або присвоюють педагогічне звання. Фактів заниження кваліфікаційної категорії не було. Творчий звіт учителів, які атестуються, традиційно проходить на педраді, а творчий доробок (досвід, друкована продукція) зберігаються в шкільному та районному методичних кабінетах.
Щороку учителі школи беруть участь у проведенні районної педагогічної виставки друкованої продукції учителів шкіл Броварщини.
Одним із шляхів стимулювання творчої праці вчителя є моральне та матеріальне заохочення. За творчу та плідну працю вчителі нагороджуються грамотами та подяками відділу освіти Броварської РДА та одержують почесні звання.


6. Матеріально - технічні умови функціонування закладу.


Стан приміщення школи відповідає санітарно - гігієнічним вимогам. Відповідні приписи СЕС, пожежної охорони виконуються своєчасно
Школа обладнана меблями навчальних кабінетів , які потребують заміни бо їх вже понад 30 років.

Цього року ми закупили 1 новий комп’ютер,2 ноутбуки, 10 ліжок в дитячий садок, бензокосарку.
Школа не достатньо забезпечена необхідним навчальним обладнанням, посібниками, реактивами для кабінетів фізики, хімії, біології, спортивних залів, майстерень.
В школі проводиться робота по поповненню бібліотеки підручниками, художньою та методичною літературами. Розподіл та використання підручників проводиться пропорційно за кількістю учнів у класах. Забезпеченність підручників в 2015 році була недостатньою, бо не було підручників для 7 класу. Тільки після нового року ми одержали частину підручників від потреби. –
Всі підручники, які використовуються мають гриф МОН, застарілі підручники використовуються за потребою. Підручники, які вийшли з використання та застарілі за змістом списані.
В школі підписані такі періодичні видання: «Час Київщини», «Нове життя», «Збірник МОН України»

Кількість періодичних видань зменшилася тому, що не виділяються на це гроші. За останні три роки всі періодичні видання виписані в закладі за рахунок спонсорів. Але вихід знайдено в тому, що вчителі предметними за свої кошти виписують свої фахові журнали. Є можливість вчителям користуватися мережею Інтернет.

В школі створено санітарно-гігієнічні умови для перебування учнів в закладі. Працюють внутрішні туалети, що відповідає нормам.
Обсяг бюджетних фінансувань на утримання закладу - недостатній.

В закладі є комп’ютерний клас на 8 компютерів з 2008 року. Проведено інтернет, за який оплачує спонсор. Весь склад адміністрації для роботи забезпечений комптерною та оргтехнікою, до якої теж підключено інтернет. 100% вчителів володіють комп’ютерними технологіями і застосовують їх в навчально-виховному процесі. В закладі є для цього мультимедійна установка.

В закладі створена електронна база даних і підключена до єдиної бази області.


7.Виховна та позакласна робота.

Протягом останніх років за підсумками роботи серед шкіл району наша школа входила в першу десятку, а в цьому році ми ввійшли в другу десятку.

У школі діє краєзнавчо-етнографічний музей. В ньому експонуються речі, пов’язані з історією та побутом нашого с. Русанів та проводяться виставки до пам’ятних дат. Працюють екскурсоводи з учнів Управлінням освіти і науки Київської обласної держадміністрації видане свідоцтво про відомчу реєстрацію музею при закладі освіти системи Міністерства освіти і науки України. У 2015 р. підготовлені матеріали і подані на участь в конкурсі на кращий музей району. Музей став центром виховної роботи в школі. У музеї систематично проводяться тематичні, оглядові екскурсії для гостей та учнів школи.. У кімнаті народознавства проходять народознавчі свята, уроки з курсу Київщинознавство (відповідають за роботу шкільного музею Божук Г.І., Близнюк Р.П.)

Методоб’єднання класних керівників, постійно вдосконалюючи свою роботу сприяє професійному вдосконаленню особистості педагога, стимулює творчість класного керівника, який веде пошуки шляхів збагачення і розвитку змісту, форм і методів виховної роботи, формування гуманістичних цінностей у системі виховної роботи.

У школі налагоджена робота з обдарованими дітьми, розроблені основні напрями та завдання роботи з обдарованими , складений план виховної роботи для реалізації програми ,,Обдарована дитина” в якому враховано, що поняття ,,обдарованість ” поєднує природні, інтелектуальні, творчі, спортивні здібності, які сприяють глибокому розумінню навколишнього світу, окремих напрямів науки і як результат – високий рівень самореалізації кожного учня. Ведеться картка обдарованої дитини, кожен класний керівник має інформацію про дітей класу відносно їх здібностей. На святі обдарованих дітей брали участь учні нашого закладу Хоменко Роман та Литовченко Даорина. Вони були нагороджені цінними подарунками та поїздкою в санаторій «Карпати» в м. Мукачево.

Адміністрація школи забезпечує участь дітей в районних та шкільних конкурсах фестивалях , олімпіадах, засіданнях МАН. Щорічно школа має призерів конкурсів.
Виховна система нашої школи – це складна психолого -соціо-педагогічна сукупність, яка охоплює весь педагогічний процес, інтегруючи навчальні заняття, позаурочне життя дітей, різноманітну діяльність і спілкування за межами школи.

На базі школи працює 11 гуртків, в яких працюють 103 учнів

Саме школа тепер єдина структура зацікавлена у позитивному розвитку особистості школяра. Ось чому викликає тривогу збільшення кількості дітей з девінантною поведінкою. Плідно в цьому напрямку працює психолого-соціальна служба закладу, в яку входять Соловей О.П., Бутенко Л.М. Корекційно-виховна робота об’єднує зусилля адміністрації школи, психологічної служби, класних керівників .
Усвідомлюючи важливість радикальних змін у всіх сферах життя у нашій школі діє система профілактичної роботи по попередженню правопорушень серед школярів. Завдяки злагодженій роботі класних керівників, батьків, громадськості та адміністрації останні роки в школі не поставлено на облік жодного учня, як правопорушника.

Велика увага приділяється чергування учнів та вчителів по школі, згідно положення про чергування, з метою запобігання дитячого травматизму на перервах і під час навчально-виховного процесу. В цьому навчальному році у нас були випадки травматизму –Кацан Настя та Бондар Ярослав.

З 2005 року у школі започаткована дитячо-юнацька організація “Берегиня”. У її складі два дитячих об’єднання: “Проліски” - об’єднання учнів 1-4 кл., “Берегиня” - об’єднання учнів 5-11 класи. Всі виховні заходи проводяться згідно плану виховної роботи закладу. Всі матеріали проведених заходів висвітлюються на шкільному сайті та сайті відділу освіти. А також ведеться портфоліо виховних заходів. Зроблені численні презентації виховної роботи.

Роботу учнівських організацій висвітлюють на стендах. Регулярно згідно плану роботи проводяться виставки дитячих малюнків

8. Соціальний захист.

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, проводиться згідно з діючим законодавством. На початок навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій. Кількість дітей у них становить:

сиріт і позбавлених батьківського піклування – 5;

• інвалідів – 4

• чорнобильців – 7

• багатодітних – 23 .

Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації школи. Для них була організована участь у таких заходах: участь у новорічних заходах з подарунками, подарунки до нового навчального року за кошти центру соціальних служб для молоді, оздоровлення у пришкільному дитячому таборі. Також за бюджетний кошт діти з малозабезпечених сімей та діти позбавлені батьківського піклування щоденно отримують безкоштовне гаряче харчування у шкільній їдальні. З опікунами дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування підтримується постійний зв'язок класних керівників, адміністрації школи. В цьому навчальному році з фонду всеобучу була надана матеріальна допомога в сумі 2000 гривень.

9. Профорієнтаційна робота.

Професійна підготовка молоді починається ще в шкільні роки. Завдання школи – підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору професії. Профорієнтаційна робота у школі здійснюється під час навчально-виховного процесу: виховання трудових навичок у школярів під час прибирання території, розширення знань про професії на уроках. Якісному вихованню екскурсії на виробництво, позакласні виховні заходи.

В школі створений куточок профорієнтації, де постійно поновлюються матеріали та встановлено термінал від служби зайнятості, який допомагає учням у виборі професії. Були організовані поїздки випускників 11 і 9 класів в районну службу зайнятості.

Випускники 11 класу планують вступати у вузи різних рівнів акредитації. Із 12 випускників 9 класу - 7 продовжать навчання у школі.

В старшій школі в 10-11 класах впроваджено профільне навчання – української філології. Результат цього – хороша підготовка випускників до ЗНО.

10. Співпраця з батьками.

Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною. В закладі працює батьківська рада, яка регулярно проводить свої засідання. Адміністрація звертається до батьків і за фінансовою допомогою, звіт про використання якої буде подано нижче.

Згідно плану проводилися загальношкільні батьківські збори та засідання батьківської ради.

11. Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників.

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у селі працює амбулаторія та в нашому закладі працює медична сестра Гутник О.Г., яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань, Щорічно на базі центральної районної лікарні діти проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по школі. Медичне обслуговування працівників школи організовано також на базі Броварської ЦРЛ. Вони щорічно проходять поглиблений медичний огляд у травні - серпні за графіком кабінету профогляду медичної установи. Працівники їдальні та дитячого садка проходять медичні огляди два рази на рік. Огляди відбуваються за рахунок держбюджету. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у шкільної медичної сестри.

Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст..22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами, учні 1-4 класів забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням. Гаряче харчування 1-4 класів відбувається згідно графіку на першій та другій великих перервах. Відповідає за організацію харчування соціальний педагог.

Забезпечені гарячими сніданками учні ГПД, правда за батьківський рахунок. Діти пільгових категорій звільнені від оплати за харчування в ГПД згідно рішення педагогічної ради на 50% та 100%.

Учні 5 – 11 класів харчуються за кошти батьків. Радує збільшення числа учнів, які харчуються за гроші. Якщо в 2014-2015 році таких було 23, то в цьому навчальному році їх було 38.

Цікавими оздоровчими заходами у школі є проведення бесід, спортивних змагань, показ відеофільмів про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю. У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «заходи по збереженню житя і здоров’я дітей» де запланована певна робота оздоровчого характеру з класом.

Цікаво і змістовно відбулося оздоровлення молодших школярів у пришкільному таборі оздоровилось 27 дітей. Під час оздоровлення у таборі проводяться цікаві масові заходи: екскурсії, цікаві ігри, розважальні програми, конкурси, розваги.

12. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Робота з охорони праці , безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі Бутенко Л.М., створено службу з охорони праці, сплановані заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові. Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями.

Вже традиційно щорічно проводить день цивільного захисту в квітні місяці.

Учням в цей день розповідають про надзвичайні ситуації та небезпеки та навчають їх запобігати. Проводить евакуація учнів за сигналом навчальної тривоги а також винос «пораненого» та надання йому першої медичної допомоги.

13. Фінансово-господарська діяльність.

Будівля школи прийнята в експлуатацію 1939 та 1976 році. Але не зважаючи на великий вік та зношеність, адміністрація школи разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб школи за останні роки не проводиться Протягом навчального року систематично здійснювалася виплата заробітної плати, надбавок, доплат працівникам школи. Вчасно здійснювалися бухгалтерією проплати за спожиті школою енергоносії. Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, школа не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв. Система опалення знаходиться у нормальному стані. Не в кращому стані електромережа. Протягом навчального року за рахунок спонсорської допомоги батьків школи здійснюється ремонт шкільної оргтехніки (а це комп’ютернй класс, принтери), оновлення актової зали, поточні ремонти коридорів школи, закупівля миючих дезінфікуючих засобів для харчоблоку, За рахунок благодійних коштів батьків здійснено ремонти та підготовку класних кімнат до навчального року. Працівниками централізованої бухгалтерії шкіл Броварського району планово проводиться інвентаризація майна, зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються, або оприбутковуються.

Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори, вестибюль школи поступово поповнюються новими сучасними стендами, активно проводиться робота по озелененню коридорів. Подвір’я школи завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються, своєчасно обрізаються дерева, кущі, біляться бордюр.систематично за потребою проводиться скошування трави на газонах, винесення та періодичне вивезення сміття з території школи.

Для ремонту школи використовуються усі можливі резерви: спонсорські кошти, позабюджетні кошти, але їх недостатньо для такого обсягу робіт.

Плани по ремонту на цей сезон: заміна вікон; часткова заміна меблів; косметичні ремонти по всіх приміщеннях закладу.

14. Управлінська діяльність.

Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. З підключенням школи до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти, сайтами обласного інституту післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами.

Контроль - це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і , в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та программ, перевірка класних журналів, щоденників, поведінки, тощо. Під час здійснення внутрішньошкільного контролю за рівнем викладання навчальних предметів заступником директора школи використовуються діагностичні картки аналізу та вивчення стану викладання предметів з використанням комп’ютера. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва школою більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Директор школи у роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату.

За минулий навчальний рік видано 247 наказів з основної діяльності.

Директором відвідано 76 уроків.

Велику допомогу у вирішенні проблем школи надавав сільський голова Соловей С.П., ( а тепер Слизюк В.І.) завдяки його діяльності поповнюється матеріальна база школи. Окрім того, він разом з спонсорами постійно надають кошти для проведення поточних ремонтів у школі. Для роботи директора важлива така надійна підтримка

Робота із зверненнями громадян.

Згідно Закону про звернення громадян директором проводилася ця ділянка роботи. Вівся журнал обліку звернень громадян. За минулий навчальний рік було зареєстровано заяв із скаргами на вчителів та директора (порівняно з попереднім раком - ). Дві скарги поступили на гарячу урядову лінію, по них розбиралася створена при відділі освіти комісія.

.

Кiлькiсть переглядiв: 51

Коментарi