• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Звіти
  • Звіт директора Русанівського НВК Луценко Г. Д. про роботу за 2016-2017 н.р.

26.06.2016року

Звіт

директора Русанівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-Ш ступенів – дошкільний навчальний заклад »

Луценко Галини Дмитрівни про діяльність на посаді протягом 2016-2017 н.р.

Вступ

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 р. № 55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно - технічних навчальних закладів, керуючись примірним Положенням про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005 року № 178 та з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно- громадської системи управління освітою, поєднання державного та громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності проводжу звітування про роботу на посаді директора протягом 2016-2017 н.р.

Відразу ж хочу відзначити, що робота директора і колективу нероздільні і в чомусь директор направляє колектив, а ще частіше саме колектив змушує директора робити ті, чи інші дії. Тому, доповідаючи про свою роботу, я весь час буду опиратись на роботу колективу.

Як директор школи, у діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Статутом НВК, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов'язками директора, Законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

На етапах розвитку країни освіта і виховання підростаючого покоління були й залишаються загальнонародною справою найважливішого державного значення .

Дух школи, її кращі традиції і здобутки визначають педагогічні колективи. Тому провідною фігурою у реалізації освітніх завдань, безперечно виступає вчитель, який зобов’язаний забезпечувати єдність виховання і навчання -основного принципу школи.

Русанівський НВК « ЗОШ І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» у 2016-2017 навчальному році здійснював діяльність пов'язану з наданням повної загальної середньої освіти. Вся робота була спрямована на реалізацію головних завдань, визначених Законами “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Положенням про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад”, програми розвитку освіти у Броварському районі.

У 2016/2017 н. р. педагогічний колектив продовжив роботу над єдиною навчальною проблемою «Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій як засобу розвитку особистості вчителя та учня»

1.Загальна інформація про НВК

Русанівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» є комунальною власністю Русанівської сільської ради. Управління та фінансування здійснюється відділом освіти Броварської РДА. Будівля школи прийнята в експлуатацію в 1939 році. Технічний паспорт школи виготовлено станом на 17 вересня 2013 року, державний акт на землю 17 листопада 2016 року. В 2016/2017н.р. в закладі працювало 21 педагогічні працівники (з них 1- сумісник) та 17 працівників з числа обслуговуючого персоналу. У 2016/2017 навчальному році штатними працівниками школа була забезпечена на 100%. Розстановка педагогів здійснювалась відповідно до фахової освіти. При підборі нових кадрів враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики.

Педагоги мають відповідну освіту :

- вищу педагогічну освіту – 20 (98%)

- бакалавр – 1 (2%)

Кваліфікаційний рівень педагогів:

- вчителі вищої категорії – 14 (67%);

- вчителі І категорії – 5 (24 %);

- вчителі ІІ категорії – 0 (0 %);

- спеціалісти – 2 ( 8 %);

- нагородженні знаком "Відмінник освіти України" – 1 вчитель;

-нагородженні знаком "Василь Сухомлинський" – 1 вчитель;

- педагогічне звання «старший вчитель» – 8 вчителів

- педагогічне звання «вчитель методист» - 2 вчителі

Пройшли атестацію на відповідність займаним посадам та кваліфікаційним рівням 6педагогічних працівників. Атестація вчителя розглядається адміністрацією навчального закладу як вагомий елемент внутрішкільного контролю і крок до якісної освіти та здійснюється відповідно до нормативних документів. Атестація педагогічних працівників Русанівського НВК у 2016/2017 навчальному році здійснювалася відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за № 1255/18550 (із змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 № 1135 «Про затвердження змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2013 р. за № 1417/23949.Усі педпрацівники, що атестувалися, були ознайомлені з нормативними документами щодо атестації, питаннями професійної діяльності, які вивчалися членами атестаційної комісії.Планування й організація роботи з атестації базувалися на основних принципах, головними з яких є особистісно орієнтований підхід до вчителя, який атестується, гуманність і демократичність взаємин шкільної адміністрації й педагогів, що забезпечує відкритість і колегіальність при проведенні атестації.Виходячи з того, що вчитель є учасником двох процесів – методичної роботи й освітнього процесу, методичною радою школи було розроблено методичні вказівки до оформлення портфоліо, який розглядається як моніторинг педагогічної діяльності педпрацівника, що атестується.Отже, у 2016-2017 навчальному році атестовано 6 педагогів. На підставі рішення атестаційної комісії закладу Іваницькому Сергію Леонідовичу вчителю історії та правознавства присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», Трохимчук Любов Петрівні вчителю трудового навчання та образотворчого мистецтва присвоєно кваліфікаційну категорії «спеціаліст першої категорії», Трохимчук Любов Петрівні шкільному бібліотекарю присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», Литовченко Тетяна Вікторівна вихователь ДНЗ відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст». На підставі рішення атестаційної комісії відділу освіти Броварської РДА Зінь Оксана Романівна вчитель географії та економіки відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «старший вчитель», Пильтяю Сергію Володимировичу вчителю інформатики присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та Соловей Оксані Петрівні вчителю української мови та літератури присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання «старший вчитель». Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснювалося відповідно до перспективного плану курсової перепідготовки. Протягом року підвищили свою педагогічну майстерність шляхом курсової перепідготовки 4 учителів закладу. Паралельно з курсовою перепідготовкою організовувалось навчання учителів на робочому місці, широко запроваджувалися різноманітні форми самоосвітньої діяльності. Робота всіх методичних підрозділів школи була спрямована на створення організаційно-педагогічного забезпечення (мотиваційного, інформаційного, діагностичного, координаційного, психологічного) самоосвітньої діяльності вчителя.

За 2016/2017 н.р. звільнених педагогічниї працівників не було, призначено 1 учителя. Адміністрація школи систематично проводить роботу щодо забезпечення закладу педагогічними кадрами.

Віковий склад педагогів: 20-30рр.- 1 осіб (5 %); 31-40 рр.- осіб 5 (24 %); 41-50 рр.- осіб 5 (24 %); більше 50р.- 7 осіб (33%). Пенсійний вік має 3 педагоги ( 14%).

У розрізі базових дисциплін ситуація з укомплектованістю педагогічними кадрами має такий вигляд: середнє тижневе навантаження педагогічних працівників по школі становить 23 год.

Час диктує нові вимоги до вчителя, тому доречним зараз є вміння працювати з комп'ютером, оргтехнікою. Адміністрація школи: директор, заступники з навчально - виховної та виховної роботи активно використовують оргтехніку для адміністративної роботи та спонукають педагогічних працівників до ІКТ.

2. Виконання Інструкції з обліку дітей шкільного віку

На початок 2016/2017 н.р. у школі навчалося 152 учнів.Укомплектовано 11 класів із середньою наповнюваністю 15 учнів. У 1-й клас зараховано 15учнів, а у 10-й - 6 учнів, працювало 2 ГПД.

Дошкільний підрозділ складався з 2 –х різновікових групи, які відвідувало 47 дітей від 3- х до 6 –ти років з цілоденним перебуванням.

Згідно Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку у визначеному мікрорайоні всі учні шкільного віку охоплені навчанням.Для учениці 6 класу Пивовар Вікторії організовано індивідуальне навчання за програмою допоміжної школи (легка розумова відсталість).

У 2016 /2017 н.р. з 6 випускників 11 класу атестат з відзнакою отримало 0 учнів, 1 учениця має знання високого рівня. Усі учні успішно склали ЗНО. Усі учні планують продовжити навчання у вищих навчальних закладах.

У 2016/2017 н.р. в закладі були такі соціальні категорії дітей:

- діти-чорнобильці 15 учнів

- діти учасників АТО 2 учнів

- діти з особливими потребами ( інваліди ): 5 учнів

- діти з багатодітних сімей: 31 учень

- діти, що потребують особливої уваги ( внутрішній облік ) 3 учні

- діти –сироти та позбавлені батьківського піклування 7 учнів

Колектив закладу цілеспрямовано проводив роботу щодо охорони прав дитини. Педагогічні працівники приділяли належну увагу вихованню правової культури учнів. Вже традиційними стали тижні права у школі, під час яких організовувались заходи, спрямовані на отримання правової освіти. Це бесіди: «Символіка України», «Адміністративна та кримінальна відповідальність за вчинення правопорушень неповнолітніми», «Правопорушення та як йому запобігти», «Знаємо свої права, виконуємо свої обов’язки», «Правда про наркотики», індивідуальні бесіди з учнями. Протягом навчального року проводились профілактичні бесіди з учнями по правовій поведінці, відвідуванню школи. Адміністрація НВК налагодила тісну співпраця із дільничним інспектором поліції, який обслуговує мікрорайон, закріплений за Русанівським НВК. Систематично О.П.Осьмак проводить зустрічі та профілактичні бесіди з учнями НВК. Разом з адміністрацією НВК дільничний інспектор відвідує неблагонадійні сім’ї. Питання профілактичних заходів по попередженню злочинів та правопорушень неповнолітніми розглядались на сесії Русанівської сільської ради та виконавчому комітеті Русанівської сільської ради

3. Організація роботи з обдарованими дітьми

Від природи діти допитливі й сповнені бажання вчитися. У кожної дитини є здібності й таланти, але для того, щоб вони могли розвинутись необхідне розумне керівництво з боку школи, родини й позашкільних заходів. Усе це ланки однієї системи, що здатні розвивати в дітей рухливість і гнучкість мислення, учити дітей розмірковувати, творчо підходити до розв’язання проблем; не зубрити, а мислити, самостійно робити висновки і в результаті отримувати задоволення від навчання.

Обдарована дитина - це дитина, яка вміє розв’язати свої проблеми самотужки , знає для чого живе, може знайти вихід із будь – якої ситуації, творчо мислить, фантазує, спрямовує всю свою енергію на розвиток творчих ідей.

Головне завдання для вчителя - створити умови для розвитку творчого потенціалу обдарованих учнів.

Робота з обдарованими дітьми здійснювалась чотирма етапами :

1) виявляли обдарованих учнів (класні керівники, класоводи проводили бесіди, метою яких було визначення вподобань і бажань учнів відвідувати гуртки, факультативні заняття, які діють у школі);

2) створювали умови для розкриття потенціальних можливостей на уроках( творчі задачі, досліди, створення мультимедійних презентацій та ін.);

3) відбувалось навчання в межах гуртків, спецкурсів;

4) проводилась індивідуальна підготовка.

Сформовано такі напрями роботи з обдарованими дітьми :

- спортивний;

- інтелектуально – розважальний;

- естетичний;

- військово-патріотичний;

- суспільно – філологічний.

В процесі роботи над даним питанням:

- створено банк даних обдарованих та здібних дітей в школі;

- обговорено на засіданні педагогічної ради та нараді при директору питання роботи з обдарованими та здібними дітьми;

- покращено роботу шкільної мережі гуртків;

- спрямовано викладання навчальних предметів на виховання розвинутої компетентної особистості шляхом впровадження новітніх інтерактивних технологій;

- залучено обдарованих, здібних дітей до активної участі в предметних тижнях, конкурсах, олімпіадах,спортивних змаганнях.

Однією з найгостріших проблем є залучення якомога більшої кількості учнів до заходів спрямованих на формування й розвиток їхніх здібностей. Є частина учнів, які не мають змоги проявити себе, або не хочуть цього робити. Над цим ми і працювали в 2016/2017 н.р. і досягли гідних результатів.

Конкурс

Прізвище учасника

Клас

Місце

Керівник

1

ІІетап Всеукраїнської олімпіади з фізики

Мурзак Олена Геннадіївна

11

1

Божук Ганна Іванівна

2

ІІетап Всеукраїнської олімпіади з історії

Афанасенко Дар’я

Виборна Ліза

10

9

3

3

Іваницький Сергій Леонідович

3

ІІетап Всеукраїнської олімпіади з інформатики

Солоненко Владислав

8

3

Пильтяй Сергій Володимирович

4

ІІетап Всеукраїнської олімпіади з іспанської мови

Кокошко Вячеслав

10

3

Саса Катерина Миколаївна

5

ІІетап Всеукраїнської олімпіади з економіки

Соловей Юлія

10

3

Зінь Оксана Романівна

6

Супер гра з баскетболу присвячена пам'яті Хромець О.В.

Дівчата

збірна

1

Соловей Сергій Іванович

7

Районні змагання з баскетболу

Дівчата

Збірна

1

Соловей С.І.

8

Районні змагання зі стрільби

Солоненко

Макаренко

Кваша

Виборний

10

11

10

11

3

Соловей С.І.

9

Районний конкурс малюнка «Право очима дітей»

Дяченко Тетяна

6

1

Луценко Г.Д.

10

Районний конкурс малюнка «Право очима дітей»

Топіха Тетяна

6

2

Луценко Г.Д.

11

Районні змагання з баскетболу

Хлопці

9 і мол.

3

Соловей С.І.

12

Ранонні змагання з футболу

Хлопці

5-6

8-9

1

3

Соловей С.І.

20.

Районні змагання: легкоатлетичний 60 м, 100м

Макаренко Влад

Соловей Олена

6

11

3

11

Соловей С.І.

В закладі протягом навчального року організована робота 10 гуртків:

№ п/п

Назва гуртка

Клас

Керівник

1.

Військово-патріотичний

9-11

Соловей С.І.

2.

Сопілка

2-8

Сімонов А.Г.

3.

МАН (від центру виховної роботи)

9-11

Зінь О.Р.

4.

Вокальний

7-9

Сімонов А.Г.

5.

Німецька мова

5-11

Бобруйко Л.М.

6.

Музеєзнавці (від БРЦПВ)

9

Божук Г.І.

7.

Фітнес (від БРЦПВ)

1-11

Прівенко В.

8.

Фітнес (від центру виховної роботи)

ДНЗ

Прівенко В.

9.

Духовий (від центру виховної роботи)

2-11

Сімонов А.Г..

10.

Спортивний

5-11

Соловей С.І.

4. Результати навчальних досягнень учнів

та ДПА у 4-х, 9-х, 11-х класах

Відповідно до плану роботи школи на 2016/2017 н. р. у травні-червні 2017 року було підбито підсумки навчальної діяльності учнів за 2016/2017 н. р. Протягом навчального року педагогічний колектив школи працював над розв’язанням завдань, поставлених у річному плані. Викладання навчальних предметів здійснювалося у відповідності до робочого навчального плану Русанівського НВК на 2016/2017н.р., програм Міністерства освіти і науки України та згідно із розкладом, погодженим із райСЕС та профспілковим комітетом школи.

На початок 2016/2017 н. р. у школі навчалося 152 учні, на кінець – 152.

Усі класні керівники оформили результати навчальних досягнень учнів свого класу за відповідною формою. Згідно цих звітів проведено аналіз успішності учнів за 2016/2017н. р. Учні першого та другого класу не оцінювалися.

В початковій школі навчалося 64 учні; в основній – 76 учнів, у старшій – 12 учнів.

На високий рівень за­кінчили навчальний рік 5 учнів (4 %), на достатній – 52 учні (43%), на середній – 44 учні (36 %), на початковий — 19 учнів (16%).

Успішність учнів 3-11 класів за 2016/2017 навчальний рік (по класах)

Клас

Учнів

у класі

Рівень навчальних досягнень учнів

Високий

Достатній

Середній

Початковий

К-сть

К-сть

К-сть

К-сть

3

22

1

11

4

6

4

12

5

6

1

Всього

по поч. кл

34

1

16

10

7

5

13

5

4

3

6

20

1

8

10

7

15

7

4

4

8

14

2

3

7

2

9

14

6

5

3

10

6

4

2

11

6

1

3

2

Всього

по 5-11 кл.

87

4

36

34

12

Всього

121

5

52

44

19

Високий та достатній рівень знань збільшився на 10 %, а початковий зменшився на 3 %, середній – на 1% у порівнянні з минулим навчальним роком. Але не може не турбувати немалий відсоток учнів з середнім та початковим рівнем знань. Це питання буде одним з пріоритетних в роботі закладу на наступний навчальний рік.

За результатами річного оцінювання 4 учнів 2-8, 10 класів нагороджені Похвальними листами. Свідоцтв з відзнакою не отримали. Проаналізувавши стан успішності учнів окремо по класах, дійшли висновку, що в кожному класі є потенціал учнів, які б могли досягти свого основного рівня. Так, на високому та достатньому рівні можуть навчатися ще 15 % учнів, які мають лише кілька оцінок достатнього та середнього рівня.

Акцентуючи позитивні моменти в навчальній діяльності учнів, необхідно зазначити ряд суттєвих недоліків:

- зниження якості знань у 3,7 класах (в порівнянні з минулим роком);

- стабільним є кількість учнів, які мають оцінки початкового рівня – 3 кл. (6 уч.), 4 кл (1уч), 5 кл. (3 уч.), 7 кл. (4 уч.), 8 кл. (2уч.).

Серед проблем щодо динаміки успішності є низька мотиваційна основа, недостатньо налагоджена система роботи зі слабовстигаючими учнями й учнями, які пропускають заняття без поважних причин, несвоєчасне повідомлення батьків про рівень успішності дітей через щоденники. Фактором негативного впливу на рівень навчальних досягнень учнів залишається недостатнє володіння і практичне втілення таких важливих педагогічних методів як комунікативна компетентність самоосвіти і саморозвитку, продуктивної та творчої діяльності.З батьками, діти яких мають оцінки початкового рівня, класоводами і класними керівниками були проведені індивідуальні бесіди, вчителями-предметниками додаткові заняття з предметів, задані індивідуальні завдання.

Питання навчальних досягнень учнів розглядалися на педагогічних радах, нарадах при директорові й на засіданнях ШМО, з’ясовувалися причини слабкої успішності учнів та шукались шляхи покращення успішності.

Аналіз успішності учнів Русанівського НВК за 2016/2017 н.р. показав, що в процесі навчання є недоліки, над якими треба працювати. Необхідно визначити причини зниження успішності в окремих класах, намітити шляхи їх подолання.

На належному рівні проводилась робота з обдарованими дітьми. Шкільні предметні олімпіади визначили учасників районних предметних олімпіад та конкурсів. Учні школи брали участь у районних предметних олімпіадах з усіх предметів.

Згідно з річним планом роботи здійснено підготовку проведення ДПА в 2016-2017н. р.:

Розглянуто вимоги Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН України від 30.02.2014№ 1547, наказів Міністерства освіти і науки України від 20.10.2016 № 1272 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2016/2017навчальному році», «Про затвердження Порядку реєстрації осіб для участі в зовнішньому оцінюванні результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», від 27.07.2017 № 889 «Деякі питання проведення в 2017 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти» (із змінами), від 16.09.2015 № 940 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році», від 14.07.2015 № 762 «Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу», зареєстрованого у Міністерстві юстиції 30.07.2015 р. за № 924/27369, листів Міністерства освіти і науки України від 09.06.2016 № 1/9-296 «Про структуру 2016/2017 навчального року навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», від 13.03.2017 № 1/9 -149 «Про проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016-2017 навчльному році», від 14.09.2015 № 1/9-436 «Щодо продовження здобуття загальної середньої освіти особами, які проживають на тимчасово окупованій території України», Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.2015 № 306, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.03.2015 за № 354/26799, наказу департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 31.03.2016 № 109 «Про закінчення 2016/2017 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів загальноосвітніх навчальних закладів Київської області», наказу відділу освіти Броварської РДА від 04.04.2017 року № 01-03/140 «Про закінчення 2016-2017 навчального року та проведення державної підсумкової атестації загальноосвітніх навчальних закладів Броварського району».

Складено, погоджено з відділом освіти Броварської РДА склад атестаційних комісій для проведення ДПА .

Оформлено інформаційний стенд (розклад ДПА, розклад консультацій при підготовці до ДПА, Інструкція про порядок проведення ДПА).

Додаткові матеріали для проведення ДПА підготовлені згідно особливостей проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 н.р., підготовлені заздалегідь, затверджені директором школи, зберігались до початку ДПА у сейфі.

В організації та проведенні ДПА, оформленні протоколів ДПА, виставленні балів за результатами ДПА в класні журнали порушень не виявлено.

У 11-му класі учні складали ДПА у формі ЗНО з предметів: українська мова, математика, історія України, географія, біологія.

В 11 класі на кінець року навчалося 6 учнів. Звільнених від ДПА не було.

За результатами ДПА рівень навчальних досягнень учнів 11 класу такий:

№ п/п

Предмет,з якого проводилась ДПА

Кількість учнів, які складали ДПА

Високий рівень (кількість )

Достатній рівень (кількість)

Середній

рівень(кількість)

Початковий рівень(кількість)

1.

Українська мова

6

1

1

3

1

2.

Математика

5

2

2

1

3.

Історія України

4

1

3

4.

Біологія

1

1

5.

Географія

2

1

1

За результатами ДПА зрозуміло, що кращі учні показали достатній і середній рівень знань.

В 9-му класі навчалося 14 учнів. Звільнених від ДПА не було.

За результатами ДПА рівень навчальних досягнень учнів 9-го класу такий:

№ п/п

Предмет,з якого проводилась ДПА

Кількість учнів, які складали ДПА

Високий рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Початковий рівень

1.

Українська мова

14

8

1

5

2.

Математика

14

1

7

6

3.

Правознавство

14

6

5

3

Учні 9-го класу кращі результати мають з української мови, правознавства, гірші - з математики.

Роботи, виконані на початковий рівень, відсутні.

В 4-му класі проводилась ДПА з 3-х предметів, результати наступні:

№ п/п

Предмет, з якого проводилась ДПА

Кількість учнів, які складали ДПА

Високий рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Початковий рівень

1.

Українська мова

12

1

6

3

2

2.

Математика

12

6

6

3.

Літературне читання

12

2

3

7

-

Якісно підготувались до складання ДПА такі учні 4 класу: Лукаш Максим, Сімхович Григорій.

5. Профорієнтаційна робота

Професійна підготовка молоді починається ще в шкільні роки. Завдання школи -підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору професії. Профорієнтаційна робота у школі здійснюється під час навчально-виховного процесу: виховання трудових навичок у школярів під час прибирання території, розширення знань про професії на уроках, виховних годинах, позакласних виховних заходах.

У школі за сприяння служби зайнятості оформлено профорієнтаційний куток, та встановлено профорієнтаційний термінал «Живи і працюй в Україні», де учні можуть отримати інформацію щодо вибору професій, проведено екскурсії в районний центр зайнятості на «Ярмарок професій», практичний психолог Яновська Мар'яна Валентинівна проводила бесіду з батьками «Правильний вибір професії – важливий крок у житті»,проводились зустрічі старшокласників з представниками середніх та вищих навчальних закладів, класними керівниками надавались індивідуальні консультації з питань вибору професії.

6. Співпраця з батьками. Виховна робота

Організація виховної роботи у 2016-2017 н.р здійснювалася відповідно до вимог законів України: «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про позашкільну освіту», наказу міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 року №1243 «Про основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», Листа МОН молоді і спорту 1/9-595 від 23.08.2012 року «Про деякі питання організації виховної роботи».

Був розроблений план виховних заходів з учнями 1-11 класів на основі річного плану школи.

Виховання учня у школі і сім’ї - щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є активними учасниками позакласних заходів, родинних свят, хоча явка їх на такі свята, масові заходи висока лише тоді, коли їхні діти відвідують дошкільний навчальний заклад та навчаються у початковій школі.

У дитинстві особливе місце займають шкільні роки - час становлення та розвиток особистості. Сенс виховної роботи педагога полягає у створенні сприятливих умов для розвитку дитини як особистості.

Головною метою закладу і моєю особисто є формування і розвиток високоінтелектуальної свідомої особистості з громадською позицією, готовою до конкурентного вибору свого місця в житті.

В Русанівському НВК акцентується увага на вихованні громадянина - патріота своєї Батьківщини, готового до подальшої освіти і трудової діяльності, на вихованні поваги до національних цінностей нашого народу, виробленні навичок здорового способу життя. Для реалізації цих завдань виховний процес будується на взаємній довірі і взаємоповазі вчителя та учня. Підвищенню результативності виховної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі сприяє вдосконалення традиційних форм роботи, пошук нових систем виховання.

Так у цьому навчальному році в нашій школі вирішення цих завдань здійснювалося за такими напрямками:

- громадянське виховання

- родинно - сімейне виховання

- військово – патріотичне

- художньо - естетичне

- моральне

- екологічне

- формування здорового способу життя

- превентивне

- сприяння творчому розвитку особистості.

Для того, щоб спланувати виховну роботу з дітьми, в школі створено МО класних керівникі. Плідно працювали над вирішенням виховних задач ЗВР Литовченко Т.В. та педагоги – організатори Близнюк Р.П., Божук Г.І..

Особливої уваги упродовж 2016-2017 н.р. заслуговує робота методоб'єднання класних керівників. Всі класні колективи приймали активну участь у житті школи згідно виховного плану школи.

А зараз я хочу зупинитися на виховних заходах, проведених в нашій школі:

Свято Першого дзвоника

Свято квітів

Тиждень безпеки дорожнього руху та попередження дитячого травматизму

Прийнято участь у Всеукраїнській благодійній акції « Милосердя»

Проведено облік дітей-сиріт, дітей з багатодітних сімей,дітей, що опинились в СЖО, дітей-учасників АТО

Проведено благоустрій школи

Організовано самоврядування в школі

Відсвятковано День села

Обрано батьківський комітет

Обрано актив школи

Прийнято участь у районних святах, конкурсах та змаганнях

Відсвятковано День вчителя

Проведено свято урожаю і осені

Відсвятковано День козацтва

Змагання «Козацькі забави»

Проведені заходи по Голодомору

Проведено акцію «Живи,книго!»

Свято «По країні з краю в край ходить Святий Миколай»

Проведено тиждень правових знань

Класні батьківські збори. Батьківський всеобуч: «Чи знаєте ви своїх дітей?»

Проаналізовано стан відвідування учнями школи

Проаналізовано та проведено бесіди з профілактики правопорушень, ВІЛ, СНІДу, тютюнопаління, алкоголізму,наркоманії

Опрацьовано «Декларацію про права дитини»

Організовано підготовку до проведення Новорічних свят

Залучено батьків до діяльності з проведення Новорічних та зимових канікул

Проведено бесіди про безпечну поведінку на канікулах

Організовано виховну роботу на канікулах

Проведено Новорічні свята

Загальношкільні батьківські збори

Підведено підсумки виховної роботи за І семестр.

Проведено Різдвяні свята ( колядки)

Новорічні щедрування

Бесіди з учнями 9-11 кл. по профорієнтації.

Проведено індивідуальні бесіди по профілактиці правопорушень з учнями , схильними до правопорушень

Проведено підготовку до Шевченківських днів

Святкування Дня Захисника Вітчизни

Свято рідної мови

Проведено підготовку до святкування 8 Березня

Відсвятковано Міжнародний жіночий день

Відзначено Шевченківські дні

Проведено місячник благоустрою шкільної території

Проведено засідання МО класних керівників

Проведено бесіди з учнями про правила поведінки в школі

Проведено профілактичну роботу щодо попередження дитячого травматизму

Лінійка пам'яті « Дзвони Чорнобиля»

Підготовка до Дня Перемоги та свята Останнього дзвоника

Проведено класні бесіди по профілактиці ДТ

День вишиванки

Відсвятковано День Перемоги

Свято матері

Свято Букварика

Посвята в читачі

Свято Останнього дзвоника

Екскурсії в дельфінарій, в планетарій, в океанаріум, в музей Другої світової війни, в музей Голодомору, в парк Вічної Слави в місті Києві, екскурсія по Хрещатику.

Поїздки в Камянець-Подільський, Львів, Канів.

Організовано оздоровлення дітей в пришкільному таборі

Вручення свідоцтв, атестатів. Святкова лінійка

Ведеться контроль за місцем перебування учнів, схильних до правопорушень

Профілактична робота щодо запобігання травматизму

Виховні години з протипожежної та радіаційної безпеки, поводження з вибухонебезпечними предметами

Бесіди на випадок утоплення, електротравм

Проведено дні ЦЗ

Опрацьовано правила поводження в суспільних місцях.

На виконання листів МОН від 13.08.2014 №1/9-412 та № 317 «Про проведення Уроків мужності», «Про вшанування героїв, які віддали життя за Україну» проведено всіма класними керівниками «Уроки мужності». Питання щодо запобігання дитячого травматизму розглядались на нараді при директорові, на МО кл. керівників, батьківських зборах.

В 2016/2017н.р. були проведені відкриті виховні години класними керівниками та класоводами 1- 4 та інших класів.

Виховання учня в школі і сім’ї - щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, родинних свят, хоча явка їх на такі свята, масові заходи є низькою, високою вона є лише у початкових класах.

У дитинстві особливе місце займають шкільні роки - час становлення та розвиток особистості. Сенс виховної роботи педагога полягає у створенні сприятливих умов для розвитку особистості дитини.Учитель повинен дотримуватись визнання самодостатності дитинства, прав і свободи дитини у виховному процесі.

Політичні та соціальні процеси, які відбуваються зараз в Україні, зумовлюють необхідність відповідних змін у галузі освіти, складової частини якої є виховання.

У Законі України «Про загальну середню освіту» визначені також завдання загальноосвітньої середньої освіти, акцентуються увага на вихованні громадянина - патріота своєї Батьківщини, готового до подальшої освіти і трудової діяльності, у вихованні поваги до національних цінностей нашого народу, виробленні навичок здорового способу життя.

Успіх виховного процесу залежить від відносин між вчителями і учнями, які повинні будуватися на взаємному довір’ї і взаємоповазі вчителя та учня. Нажаль, у цьому напрямку у нас є упущення у виховній роботі як з боку батьків так і педагогічного колективу, тому у 2017/2018 н.р. слід покращити виховну роботу, запланувавши конкретні заходи. Підвищенню результативності виховної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі сприяє вдосконалення нових форм роботи, пошук нових систем виховання, удосконалення роботи учнівського самоврядування школи.

Так, у цьому навчальному році, в нашій школі вирішення цих завдань роботи здійснюється за такими напрямками:

Основними нормативними документами у сфері освітньої політики щодо виховання, якими керувався педагогічний колектив були:

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року;

Ос­­­но­в­ні орієнтири виховання учнів 1-11 класів за­­галь­ноосвітніх навчальних за­кла­дів; Концепція національно-патріотичного виховання молоді;

Програма патріотичного виховання дітей та учнівської молоді;

Концепція громадянської освіти та виховання дітей і молодів Україні;

Концепція сімейного виховання в системі освіти України «Щаслива родина» та ін.

7. Збереження і зміцнення здоров'я учнів та працівників

Медичне обслуговування учнів, працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний кабінет,де працюють дві шкільні медичні сестри, які організовують систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань. Щорічно діти проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставідовідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по школі. Вчителі також щорічно проходять медичний огляд. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у медсестри школи.Порушень у проходженні медичних оглядів працівниками школи не виявлялося, всі працівники вчасно його проходять.

Цікавими оздоровчими заходами у школі є проведення шкільної спартакіади, бесіди з лікарями, показ відеофільмів про шкідливість паління, наркотиків, алкоголю, виступи на загальношкільних лінійках. У планах виховної роботи класних керівників є розділ «Заходи по збереженню життя і здоров'я дітей», де запланована певна робота оздоровчого характеру з класом.

8. Організація харчування дітей

Важливим аспектом збереження здоров'я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст.22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документамиб ули забезпечені безкоштовним одноразовим гарячим харчуванням: 60 учнів 1-4 класів, 7 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського харчування, 9 учнів 5-11 класів, звільнених від оплати від харчування рішенням сесії сільської ради, діти ГПД – 4 учні звільнені від оплати в повному обсязі, 6 учнів звільнені від оплати на половину.

Частина учнів отримувала гаряче харчування за кошти батьків Це 11 учнів 5-11 класів і 10 учнів 1 класу (ГПД).

Харчування проводилось на основі перспективного меню, затвердженого санстанцією та дирекцією школи, де було передбачено калорійність їжі відповідно встановлених норм.

Наказом директора НВК від 01.09.2016 р.№141 була створена бракеражна комісія.Здійснювався бракераж сирої та готової продукції , велися журнали відповідно сирої та готової продукції.

Перші блюда (борщ, різні види супів) , другі блюда (каші, салати), треті блюда (чай , какао з молоком,компот,соки).

Шкільна їдальня працювала згідно графіку роботи, затвердженого дирекцією школи.

Всі продукти харчування якісні,завозяться централізовано.

За підсумками перевірки районної СЕС стан їдальні задовільний, якість води та їжа, яку відбирали на аналіз, відповідає нормам. Учні перебувають у їдальні в супроводі соціального педагога, учні 1-4 класів у супроводі класних керівників.

Класні керівники систематично пояснюють батькам важливість гарячого харчування для збереження здоров’я дитини. Скарг на роботу їдальні та її працівників не поступало. На даний час харчоблок необхідними інвентарем забезпечений у повному обсязі. Стан харчоблоку задовільний. Роботу їдальні можна вважти задовільною.

9. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом від 19.08.2015 р.№103 призначені відповідальні за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові.

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. В 2016/2017 н.р. нещасний випадок, які сталися під час навчально-виховного процесу незафіксовано.

Будівля школи та приміщення закладу, забезпечені первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, пожежним інвентарем (пожежними щитами та стендами, пожежними відрами, ящиком з піском тощо). Вогнегасники наявні, перезаряджені, розміщені у легкодоступних місцях.

По всій школі розміщені плани евакуації у разі небезпеки чи аварії. У квітні місяці на високому рівні, проводилась тренування евакуації під час проведення Дня цивільного захисту.

Згідно санітарних, пожежних норм і правил, школою отримані Паспорти готовності школи до нового навчального року, акт опору ізоляції та освітлювальної проводки.

11. Фінансово-господарська діяльність

Адміністрація школи разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією управління освіти Броварської РДА. Протягом навчального року систематично здійснювалася виплата заробітної плати. Вчасно здійснювалися проплата за спожиті школою енергоносії. Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників є економія по споживанню електроенергії.

Проте в закладі є проблеми, що можна вирішити лише за наявності коштів.

У 2016/2017 н.р. здійснене заміну 13 віконних рам у 2-4 класах.Кошти (16 000 грн.) виділила районна влада, (60 000 грн) - сільська рада. Взимку 2016 року за сприянняс депутата Павла Різаненка поповнилась матеріально-технічна база закладу 1 ноутбук і мультимедійна установка загальною вартістю 35 000 грн.

Депутат районної ради Сорокопуд С.О. закупив для закладу 100 світодіодних ламп, футбольний м’яч, здійснено ремонт принтерів.

З районного бюджету виділено 250 000 грн для заміни вікон. Фірма «Апогей» надала будівельні матеріли для ремонту приміщень на суму 1000 грн.

Відділ освіти Броварської РДА надав фарбу на суму 9500 грн.

8 червня 2017 року з районного бюджету було виділено 250 000 грн на заміну вікон. 20 червня 2017 року за рішенням сесії Русанівської сільської ради було виділено 250000 грн на заміну вікон.

Депутат районної ради Борсук О.М. забезпечив заклад дерев'янною вагонкою 120 кв.м. на суму 15 тис. грн.

ТОВ «Нива Переяславщини» забезпечила заклад дерев'янною вагонкою 120 кв.м. на суму 16500 грн.

На протязі останніх 2-х тижнів місяця буде зроблено косметичний ремонт у всіх класах та коридорах школи.

Працівниками централізованої бухгалтерії шкіл Броварського району планово проводиться інвентаризація майна, зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються, або оприбутковуються.

Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори, вестибюль школи поступово поповнюються новими стендами, проводиться робота по озелененню коридорів. Фарбуються спортивні конструкції, біляться бордюри квітники підтримуються в належному стані. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави, винесення та періодичне вивезення сміття з території школи.

У школі створені умови для роботи і навчання, проте навчальні кабінети не повністю відповідають сучасним вимогам.

Потребують заміни 100 віконних рам. Потребує ремонту дах, потрібно утеплить фасад, потребують капітального ремонту коридори. Для кабінетів хімії, фізики, біології не вистачає реактивів, приладів та іншого обладнання. Вчителі змушені самостійно виготовляти таблиці, закуповувати їх за власні кошти, так як кошти на закупівлю не виділялися.

12. Оздоровлення

У 2016/2017 н. р. у пришкільному таборі відпочиває 27 учнів 1-4 класів за кошти відділу освіти Броварської РДА. У ДОТ «Богатирьонок» відпочиває 3 дитини: сирота Литовченко Анастасія учениця 2 класу, ПБП Петькун Каріна учениця 7 класу.У санаторії «Пуща Водиця» побували 2 дітей: Малий Олександр, Кондратенко Марія – сироти. У санаторії «Прапор» м.Ворзель оздоровилося 2 дітей- Соловей Юлія, Стрельченко Олександра. Табір «Молода гвардія» відвідав Герус Олександр – сирота. У ДОТ « Карпати» відпочивали 14 учнів.

13. Управлінська діяльність. Кадрове забезпечення .

Методична робота

Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. З підключенням школи до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, відділу освіти Броварської РДА, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами.Поновлено сайт Русанівського НВК,який систематично наповнюється інформацією.

Контроль - це важлива, складна та об'єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і, в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників, поведінки, тощо. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва школою більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Директор школи у роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. Переважають такі методи керівництва як порада, особистий приклад, похвала; вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе, рідко з наказом. У зв'язку з цим я надаю колегам більше самостійності, відповідної їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей. Таких якостей у адміністративній роботі вимагаю не тільки від себе, а й від своїх заступників.

Укомплектованість закладу педагогічними кадрами протягом навчального року слід відмітити як добру. Всі педагогічні працівники мають відповідну педагогічну освіту , працюють за фахом, як виняток окремі вчителі викладають не фахові предмети (біологія і хімія),причина цього – відсутність фахівця, але вчитель пройшов курсову перепідготовку.

У 2016/2017 н.р. штатними працівниками школа була забезпечена на 100%.

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в школі була створена методична рада, до складу якої ввійшли заступник директора з навчально-виховної роботи,заступник директора з виховної роботи,керівники шкільних методичних об’єднань. Якісно виконує обов’язки по організації методичної роботи ЗНВР Іваницький С.Л..

Протягом року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання:
- зміст, форма, методи підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- підготовка учнів до участі в шкільних, районних предметних олімпіадах та конкурсі творчих робіт МАН;

- робота з вчителями,що відчувають труднощів роботі;

- хід атестації педагогічних працівників;

- підведення підсумків методичної роботи за 2016/2017 н.р. та прийняття рекомендацій щодо організації методичної роботи у 2017/2018 н.р.

Члени методичної ради брали участь у підготовці та проведенні педагогічних рад, шкільних та районних семінарів, інших методичних заходів.

Було забезпечено інформування педагогів під час проведення різноманітних загальношкільних методичних заходів, організовано роботу шкільної атестаційної комісії.

Протягом 2016-2017 н. р. проведено відкриті уроки та виховні заходи:

Клас

Предмет

Вчитель

Тема уроку

1

Навчання грамоти

Навчання грамоти

Математика

Мищенко Г.Г.

Письмо рядкової букви к

Буква а, звук а

Склад числа 10

2

Англійська мова

Саса К.М.

Улюблена страва

Природознавство

Математика

Близнюк Р.П.

Луценко Г.Д.

Зміни в природі навесні

Таблиця множення на 4.

3

Українська мова

Яновська М.В.

Дієслово

4

Математика

Савченко Г.В.

Розв’язування задач і вправ

5

Математика

Англійська мова

Зарубіжна література

Українська мова

Литовченко С.В.

Саса К.М..

Литовченко К.В.

Переставний закон додавання

Одяг у спортзал

Китайська народна казка «Пензлик Маляна»

Прийменник

6

Образотворче мистецтво

Трохимчук Л.П.

Домашній інтер'єр

7

Хімія

Географія

Пильтяй С.В.

Зінь О.Р.

Періодична система хімічних елементів

Населення Африки

9

Основи здоров'я

Близнюк Р.П.

Чинники, які впливають на репродуктивне здоров'я

10

Правознавство

Іваницький С.Л.

Основні теорії права

11

Біологія

Пильтяй С.В.

Природні джерела органічних сполук.

Уроки проведені на високому та достатньому методичному рівні.

Один із напрямків методичної роботи - узагальнення та презентація матеріалів з досвіду роботи вчителів школи. Протягом року продовжувалася робота щодо поповнення методичного кабінету узагальненняматеріалів з досвіду роботи вчителів школи – портфоліо вчителя.

Протягом 2016 /2017н.р. було організовано роботу 4методичних об’єднань вчителів-предметників та класних керівників, затверджено плани роботи, єдині науково-методичні теми, над якими працювали шкільні методичні об’єднання, визначено керівників з числа досвідчених педагогів.

Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Проведені заплановані засідання методичних об’єднань, на яких обговорювалися як організаційні питання (підготовка і проведення олімпіад,підсумкових контрольних робіт,проведення державної підсумкової атестації), так і науково-методичні питання.

План заходів щодо організації методичної роботи в школі протягом 2016/2017н. р. був виконаний. Але не дивлячись на позитивні здобутки, слабкою ланкою залишається робота з обдарованими та здібними учнями та дітьми, які слабо встигають.

В останні роки немає переможців предметних олімпіад з української мови, зарубіжної літератури, біології, хімії, англійської мови.У 2017/2018н.р. ШМО учителів-предметників необхідно чітко спланувати роботу з обдарованими дітьми, працювати над підвищенням рівня якості знань учнів, підвищувати якість підготовки учнів до олімпіад, продумувати науково-теоретичні питання для обговорення на засіданнях стосовно реалізації науково-методичних проблем.

14. Відвідування учнями школи

Налагоджено систему роботи по контролю за станом відвідування учнями навчальних занять, як з боку вчителів, класних керівників, класоводів та дирекції школи. Щодня проводився облік відвідування учнями занять в кожному класі, в кінці тижня проводився аналіз стану відвідування, приймались необхідні рішення. На щотижневій лінійці вирішувались питання відвідування, навчання, поведінки, санітарного стану класів.

У більшості учнів проблем з відвідуванням майже не виникало, та у 7 класах відвідування деяких учнів можна визнати незадовільним. Хоча класними керівниками систематично проводилась робота, та окремі батьки не реагували на зауваження, на письмові повідомлення,телефонні дзвінки,особисті бесіди.

15. Проблемні питання,

над якими буде працювати заклад в наступному році

В школі створені достатні умови для навчання та виховання учнів. Про рівень знань учнів нашої школи свідчать їх успішність на ДПА, олімпіадах, конкурсах.

Учні підтверджують свої знання в інших навчальних закладах, вищих навчальних закладах,коледжах училищах. Якщо з навчальним процесом все у задовільному стані, то у вихованні дітей є серйозні недоліки як з боку батьків, так і вчителів. Існує також проблема відвідування школи окремими учнями, виконання домашніх завдань, пасивності щодо участі в заходах, які організовуються в закладі. Тому вбачаю головним, над чим будемо працювати в наступному навчальному році є:

1. Виховання в учнів поваги, доброти, етичного ставлення до сім’ї, родини, людей.

2. Підвищення якості навчальних досягнень учнів.

3. Забезпечення необхідного відвідування.

4. Широке охоплення учнів позакласною роботою, активна участь у предметних тижнях, олімпіадах , конкурсах.

5. Поповнення матеріально- дидактичної бази навчальних кабінетів, приведення їх у відповідність до вимог Положення про навчальний кабінет .

6. Заміна вікон на металопластикові.

7. Перекриття даху.

8.Придбання комп’ютерної техніки.

В майбутньому я бачу заклад добре згуртованим учительським, учнівським, батьківським колективами, громадою села. Адже тільки спільними зусиллями можна вирішити проблеми школи.

Сподіваюся, шановні батьки, вчителі, жителі села, на продуктивну співпрацю у вирішенні всіх проблем шкільного життя. На закінчення хочу подякувати всім вчителям, працівникам закладу, батькам, громаді за співпрацю та порозуміння.

І на завершення хочу зачитати вислів В.Сухомлинського:

«Школа - це тонкий і чутливий музичний інструмент, який творить мелодію людської гармонії, що впливає на думку кожного вихованця, але творить тоді, коли інструмент добре настроєний».

Тож будемо разом вкладати максимум зусиль, щоб добре його настроїти, забезпечити учням міцні знання.

Кiлькiсть переглядiв: 79

Коментарi