Для отримання або підтвердження звання "старшого вчителя", починаючи з 2015 навчального року, необхідно протягом усього міжатестаційного періоду набрати 500 балів. У зв'язку з підрахунком і записом балів необхідно завести залікову книжку.

Оцінка діяльності педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів під час атестації.

I. Підвищення педагогічного та фахового рівня
1. Навчання:
1.1. на курсах підвищення кваліфікації;
1.2 на навчальних семінарах, консультуваннях, тренінгах (з отриманням свідоцтва, сертифіката тощо)
Мах бал
72
144
• районного рівня
• обласного рівня
• всеукраїнського рівня
10
20
30
1.3 Проведення навчання педагогічних працівників за програмою
«Інтел@Навчання для майбутнього»
1.4 Проходження курсів «Інтел@Навчання для майбутнього»
80 за 1 групу


20
1.5. Навчання в аспірантурі
1.6. Наявність наукового ступеня, вченого звання
50
50
2. Керівництво діяльністю ООЗО, ОШППД100 за 1 рік
3. Підготовка та проведення семінарів, майстер-класів, відритих уроків, позакласних заходів та ін. в рамках діяльності ООЗО, ОШППД30 за 1 рік
II.Результативність фахової діяльності
2.1. Навчальні досягнення учнів за міжатестаційний період:
стабільно позитивна динаміка (5-10%)
здебільшого позитивна динаміка (до 5%)
стабільний рівень


50
30
10
2.2. Результати моніторингових досліджень:
стабільно високий % якості знань, повне підтвердження
результатів контрольних показників
достатній % якості знань, незначні розбіжності
результатів (1-2 %)
достатній % якості знань, розбіжності до 3 %


50


30


10
2.3. Результати річного оцінювання
стабільно позитивна динаміка (5-10%), повне підтвердження (або покращення) результатів ДПА під час ЗНО
позитивна динаміка (до 5 %), підтвердження результатів ДПА під час ЗНО
стабільний рівень, незначні розбіжності ЗНО з результатами ДПА.

50

30
3.1.Підготовка та проведення авторських, проблемно-тематичних курсів в
КОІПОПК
200
3.2. Проведення навчальних та практичних занять для слухачів курсів підвищення кваліфікації (студентів)25 за 1 зан.
3.3.Участь у здійсненні міжнародного співробітництва25 за 1 пр
3.4. Участь в інноваційній та дослідно-експериментальній діяльності
міський рівень
обласний рівень
всеукраїнський рівень


30 за рік
40 за рік
50 за рік
3.5 Наставництво30 за рік
3.6 Професійний та методичний супровід студентів-практикантів педагогічних вищих навчальних закладів (період педагогічної практики)40
ІІІ. Співпраця з освітніми та науковими установами
1. Розробка методичних рекомендацій
на рівні школи
на рівні району
на рівні області

5
10
20
2. Розробка навчальних, корекційно-розвивальних, просвітницьких, навчальних та виховних програм
районний
обласний
всеукраїнський20
50
100
3. Розробка та впровадження наочних навчальних посібників (стендів, слайдів, схем, діаграм), мультимедійних презентацій для використання на навчальних заняттях5 за
кож.вид
не більше 100
4. Розробка електронних навчально-методичних комплексів80
5. Впровадження нових освітніх технологій50
6. Написання та видання підручників, навчальних посібників, словників, довідників ( за рівнями затвердження)10-50
7. Написання статей для публікації в фахових виданнях:
шкільних
районних
обласних
Всеукраїнських
Міжнародних


5
20
40
80
150
8. Підготовка матеріалів до участі у фахових виставках:
обласних
всеукраїнських
міжнародних


50
80
100
9. Виступи під час проведення засідань МО, конференцій, семінарів, педчитань, педрад та інших методичних заходах:
шкільних
районних
обласних
Всеукраїнських
міжнародних5
10
40
80
100
10. Керівництво творчими ( методичними) об’єднаннями
шкільними
районними


20
40
11.1 Участь у професійних конкурсах:
шкільний етап
районний етап
обласний етап
Всеукраїнський етап

5
20
80
90
11.2 Перемога (призові місця) у професійних конкурсах
шкільний етап
районний етап
обласний етап
Всеукраїнський етап


15
40
80
120
12. Підготовка та проведення відкритих уроків, семінарів, консультувань, позакласних заходів тощо:
шкільних
районних
обласних
всеукраїнських
міжнародних10
20
30
50
80
13. Апробація навчальної літератури30
14. Апробація ЕЗНП50
15.Підготовка переможців та лауреатів ВУО з базових дисциплін і МАН
районний етап
обласний етап
всеукраїнський етап


10
30
50
16. Підготовка призерів та переможців інтелектуальних та творчих конкурсів:
шкільний етап
районний етап
обласний етап
Всеукраїнський етап
міжнародний етап


5
10
30
40
50
17.Участь у журі предметних олімпіад, МАН, інтелектуальних, творчих та фахових конкурсах:
шкільних
районних
обласних5
10
15
18. Участь в роботі експертних комісій:
районний етап
обласний етап
Всеукраїнський етап

15
25
40
19. Презентація власних матеріалів на освітніх сайтах20
20. Презентація власних матеріалів на міському освітньому сайті15
21. Створення та змістове наповнення Web-сайту закладу освіти10-100
22. Рецензування навчальної та методичної літератури30
23. Створення, оформлення та постійне поновлення методичної та матеріально - технічної бази навчального кабінету15-30
Кiлькiсть переглядiв: 69

Коментарi